Занятия по ментална аритметика

Менталната аритметика е методика за хармонично развитие на детето с помощта на специални упражнения с абакус и практика по бързо устно смятане. По време на занятията у детето протича важно за неговото развитие активиране на мозъка вследствие на едновременна работа на двете полукълба при смятане.

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА

Център по ментална аритметика

Методиката SmartyKids

Експертите адаптираха класическата методика за бързо смятане с абакус за съвременните деца и включиха в занятията системи за поощрения и геймификация.

Всестранно развитие

Благодарение на това, че менталната аритметика задейства и развива и двете полукълба на мозъка, тя спомага да се подобри паметта и реакцията, да се формира логическо мислене и да се научат децата да се концентрират.

Геймификация

За да бъде обучението интересно за детето, педагозите от развиващия център редуват интелектуалното натоварване с видео-анимация и подвижни игри.

ЕДИННИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Във всички центрове по ментална аритметика „SmartyKids“ се използват единни стандарти

Фирмените учебници и тетрадки са разработени индивидуално за всяко ниво на обучение.

Учителите използват уникална система на геймификация, с осигурени карти, стикери и анимационни филми.

Учениците и педагозите използват собствена платформа „SmartyKids“, включваща функционален личен кабинет и тренажори за изпълнение на домашните задания.

В центровете „SmartyKids“ се решава проблемът с „клиповото” мислене.

Съвременните анимационни филми, „умните“ устройства и социалните мрежи са създадени за „клипово мислещия” потребител. Информацията, предавана чрез тях, се поднася под формата на фрагменти, които често не са логически свързани помежду си. Представянето на материала по този начин води до невъзможност за концентрация, а това на свой ред – до понижаване на способността за ефективна обработка на информацията. В центровете по ментална аритметика „SmartyKids“ ние помагаме на децата да преодолеят „клиповото” мислене и да се научат да изграждат логически вериги от разсъждения.

ПРОГРАМА ЗА ВСЕСТРАННО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА

Менталната аритметика в центровете "SmartyKids" означава...

Интересни занятия, на които детето забравя за оценките и за строгите учители.

Методика, позволяваща да се научат да извършват наум сложни изчислителни операции.

Програма за 3-годишно обучение, разработена за деца от 4 до 12 години.

Интензивна работа на двете полукълба на главния мозък при всяко занятие.

Повишаване концентрацията, ускорено мислене и развиване на креативността.

Формат на занятия, съчетаващ обучението с весели интелектуални игри и интерактивни взаимодействия.

ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ

Как работи менталната аритметика?

1 ЕТАП 1

Смятане с абакус

Децата решават математически примери, като си представят образа на абакуса пред себе си.

2 ЕТАП 2

Мислено възпроизвеждане

Умението за възпроизвеждане и запазване на мисления образ на сметалото, им дава възможност да се научат да се концентрират и да смятат бързо наум.

3 ЕТАП 3

Автоматичност

Способността за концентрация и техниката на смятане с въображаем абакус се отработват до автоматичност. След това примерите се усложняват. С усложняване на задачите числата участващи в изчисленията стават все по-големи и детето развива способността да си разпределя вниманието.

4 ЕТАП 4

Формули

Решавайки примери, децата развиват краткосрочната си памет, а запомняйки формулите за изчисление – дългосрочната. Всяко дете активизира също и фотографската си памет. Тя се усъвършенства при работата с флашкарти. В резултат на редовните занятия по ментална аритметика се постига бързина в устното смятане.

В резултат на това децата започват бързо да смятат устно!

Посетете образователния център "SmartyKids" във вашия град и сами ще се убедите в това!

Посетите образовательный центр SmartyKids в своём городе, и вы убедитесь в этом сами!

Запишете се за шоу-урок → Запишете се →
ЗА ЦЕНТЪР „SMARTYKIDS“ Защо „SmartyKids“ е най-добър в менталната аритметика? Подробно →
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Измерваме и проследяваме процеса на развитие на висшите психически функции при детето.

МЕТОДИКАТА „SMARTYKIDS“

Методиката включва най-добрите изпитани световни практики на преподаване в областта на менталната аритметика.

ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ

Всички преподаватели в "SmartyKids" са преминали обучение и атестиране в централния офис на фирмата.

Персонализация

Ние не поставяме всички деца под общ знаменател, затова за всяко дете се съставя индивидуален план на обучение.

ИГРОВИ ФОРМАТ

Ние се стремим да направим процеса на обучение толкова увлекателен, че детето напълно да се отдаде на играта.

Автоматизация

Ние разработихме удобна система от лични кабинети на ученика и преподавателя.

Контакти

Ментална аритметика SmartyKids във вашият град

Адреси на центрове SmartyKids във вашият град

Адреси на нашите центрове
Шоу-урок
Запишете се за шоу-урок

Запишете се за шоу-урок в един от нашите центрове SmartyKids във вашият град.

Запишете се →
Шоу-урок
Запишете се за шоу-урок

Запишете се за шоу-урок в един от нашите центрове SmartyKids във вашият град.

Запишете се →
Контакти

SmartyKids във вашият град

Разберете адреси на центрове SmartyKids във вашият град.

Адреси на нашите центрове

Франчайз за собствен център по ментална аритметика "SmartyKids" във вашият град