Нова идея за бизнес

Открийте детски център по МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА и станете част от един успешен бизнес модел!

Да, желая да науча повече!
Ментална аритметика - какво е това?

Ментална аритметика - това е методика за бързо устно смятане, която способства развитието на двете полукълба на детето. Следователно, се развиват висши психични функции (памет, въображение, концентрацията на вниманието, аналитично мислене). Детето първо се учи да смята с помощта на китайско сметало - Абакус. След това си го представя на ум - така се формира устно смятане. Методиката е предназначена за деца от 4 до 12 години. Тя се поддържа на държавно ниво и се използва в училищната програма в страни като Китай, Япония, Малайзия, Турция и Казахстан.

За да разберете ефекта на менталната аритметика, изгледайте цялото клипче!

Как изглеждат нашите центрове

Smarty Отзиви

Smarty Галерия