Нова идея за бизнес

Открийте детски център по МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА и спечелете 5000 лева! Разберете как!

Искам презентация на имейл
Ментална аритметика - какво е това?

Ментална аритметика - това е методика за бързо устно смятане, която способства развитието на двете полукълба на детето. Следователно, се развиват висши психични функции (памет, въображение, концентрацията на вниманието, аналитично мислене). Детето първо се учи да смята с помощта на китайско сметало - Абакус. След това си го представя на ум - така се формира устно смятане. Методиката е предназначена за деца от 4 до 12 години. Тя се поддържа на държавно ниво и се използва в училищната програма в страни като Китай, Япония, Малайзия, Турция и Казахстан.

-->