0%

1. Родителите обикновено отговарят на бебешките звуци, които издава детето им
(включително и плач) в поне 50-60% от случаите. Какъв процент е
препоръчителен според учените, за да подпомогнем езиковото развитие на
детето?

#kad-banner {

display:none

}


Правилно!
Грешно!

В тази крехка възраст колкото повече откликваме на
бебешките нужди, толкова по-добре и все пак учените смятат, че ако
надвишаваме тези проценти в обгрижването, ще попречим на езиковото му
развитие.

2. Кое играе по-голяма роля в детското развитие и израстване?

Правилно!
Грешно!

Детето може да има гените за висок ръст, но има голяма
вероятност да не развие пълния си потенциал без подходящ хранителен режим и
спорт. Балансът и цялостната грижа е успешната формула към успеха.

3. Защо първите 3 години от детския живот се смятат за най-важни?

Правилно!
Грешно!

Цялото по-нататъшно
развитие на индивида се надгражда именно на тази основа. Затова е много
важно как ще общуваме помежду си, какви занимания ще му предлагаме,
въобще цялостно заобикалящата го среда.

4. Млечните зъби са 20 на брой, а колко са постоянните?

Правилно!
Грешно!

Постоянните зъби започват да се появяват около 6 годишна възраст,
като тази бройка не включва мъдреците, които при някои хора изобщо не
избиват.

5. Коя е най-подходящата възраст да започнем да четем на детето си?

Правилно!
Грешно!

Макар и да няма съзнанието за съдържанието
на четивото, за бебето е успокоително да чува гласа на родителите си и това ще
спомогне да градите взаимоотношенията си още от тогава.

6. Кое от изброените оказва положително влияние върху менталното развитие на
детето?

Правилно!
Грешно!

Това е един вид програма за развитие на
мисловните способности и творческите заложби на детето, с помощта на
изчисления чрез сметало. Методиката се прилага успешно при деца на възраст
от четири до шестнадесетгодишна възраст.

7. Кое наричаме “четвърти триместър”?

Правилно!
Грешно!

Човешките бебета са
най-безпомощните новородени сред бозайниците и не биха имали никакъв
шанс за оцеляване без възрастен. Това важи най-вече през първите им 3
месеца . Тъй като 9 месеца са били в корема на майката, обикновено тя е
човекът, който поема най-добре и най-голяма част от тези грижи и е неотлъчно
с мъничето.

#kad-banner { display:none }