Интересни факти за детското развитие - проверете знанията си! - smarty-kids.bg

Интересни факти за детското развитие – проверете знанията си!

with Няма коментари
0%

1. Родителите обикновено отговарят на бебешките звуци, които издава детето им (включително и плач) в поне 50-60% от случаите. Какъв процент е препоръчителен според учените, за да подпомогнем езиковото развитие на детето? #kad-banner { display:none }

Правилно! Грешно!

В тази крехка възраст колкото повече откликваме на бебешките нужди, толкова по-добре и все пак учените смятат, че ако надвишаваме тези проценти в обгрижването, ще попречим на езиковото му развитие.

2. Кое играе по-голяма роля в детското развитие и израстване?

Правилно! Грешно!

Детето може да има гените за висок ръст, но има голяма вероятност да не развие пълния си потенциал без подходящ хранителен режим и спорт. Балансът и цялостната грижа е успешната формула към успеха.

3. Защо първите 3 години от детския живот се смятат за най-важни?

Правилно! Грешно!

Цялото по-нататъшно развитие на индивида се надгражда именно на тази основа. Затова е много важно как ще общуваме помежду си, какви занимания ще му предлагаме, въобще цялостно заобикалящата го среда.

4. Млечните зъби са 20 на брой, а колко са постоянните?

Правилно! Грешно!

Постоянните зъби започват да се появяват около 6 годишна възраст, като тази бройка не включва мъдреците, които при някои хора изобщо не избиват.

5. Коя е най-подходящата възраст да започнем да четем на детето си?

Правилно! Грешно!

Макар и да няма съзнанието за съдържанието на четивото, за бебето е успокоително да чува гласа на родителите си и това ще спомогне да градите взаимоотношенията си още от тогава.

6. Кое от изброените оказва положително влияние върху менталното развитие на детето?

Правилно! Грешно!

Това е един вид програма за развитие на мисловните способности и творческите заложби на детето, с помощта на изчисления чрез сметало. Методиката се прилага успешно при деца на възраст от четири до шестнадесетгодишна възраст.

7. Кое наричаме “четвърти триместър”?

Правилно! Грешно!

Човешките бебета са най-безпомощните новородени сред бозайниците и не биха имали никакъв шанс за оцеляване без възрастен. Това важи най-вече през първите им 3 месеца . Тъй като 9 месеца са били в корема на майката, обикновено тя е човекът, който поема най-добре и най-голяма част от тези грижи и е неотлъчно с мъничето.